Horní Lideč
oficiální stránky obce
 
 
Kontakty na obecní úřad

Historická data obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1261.


• 1521 - majitelem Lidče pan Vilém z Víckova, který sídlil v Petrovské Lhotě (dnes Francova Lhota). Ten ji prodává panu Mikuláši ze Zástřizl.
• 1522 - ves znovu prodána panu Filipovi z Víckova.
• 1526 - majitelem Lidče je Tristan Franc z Háje. Bydlel ve Lhotách, po něm byla později nazvána ves Francova Lhota.
• 1573 - ves Horní Lideč koupil pan Zdeněk Říčanský Kavka z Říčan.
• 1601 - ves Horní Lideč koupil dědic Zdeňka Říčanského Kavky - Jan Říčanský Kavka.
• 1605 - 1606 - surové vpády Bočkajovými.
• 1659 - Horní Lideč připadla Evě Fogáčové z Gymeše, provdané za hraběte z Erdödy. Ves tak byla opět v maďarských rukou.
• 1663 - nájezdy Turků a Tatarů.
• 1683 - Horní Lideč přepadena a vypálena povstalci Tököliho.
• 9. 3. 1707 - do Horní Lidče a Lidečka vpadl Ondřej Vajda s oddílem čítajícím asi tisíc kuruců (kuruc - maďarsky povstalec). Obě obce byly vypleněny.
• 1709 - ves byla odkoupena od hraběnky Rakoczyové svobodnými pány bratry Antonínem a Ignácem Bohumírovými z Walldorfu.
• 1723 - Bohumír Antonín postoupil svou polovinu Bohumíru Ignácovi.
• 1739 - obec Horní Lideč přechází z panství brumovského do panství hošťálkovského.
• 1788 - zřízena nouzová obecní škola, bez úředního schválení.
• 1825 - založena jednotřídní škola, dřevěná, v prostorách nynější pošty.
• 1862 - založena nábytkářská továrna jako pobočka vsetínské továrny na výrobu nábytku z ohýbaného dřeva firmy Jakub a Josef Kohn.
• 1865 - zřízen poštovní úřad.
• 1866 - za prusko-rakouské války prošla Horní Lidčí část pruského vojska, aniž způsobila škody.
• 1873 - zřízena samostatná škola, místnost 6 m dlouhá a 4 m široká. Učilo se zde přes 100 dětí.
• 1874 - v obci postavena socha Matky milosrdenství.
• 1876 - 1877 - postavena nová škola, zděná budova (v místech, kde stoji v současné době kostel) za 12 000 zlatých.
• 1879 - povoleno vyučování ve dvou třídách.
• 1882 - vyhořela továrna na výrobu nábytku firmy Jakub a Josef Kohn. Činnost továrny byla zastavena. Několik let trvaly likvidační práce. Po továrně nezůstalo nic. Obec byla vržena ve svém vývoji o celá desetiletí zpět. Místo výdělků nastalo živoření, prodej menších hospodářství, stěhování do Ameriky.
• 1890 - založena školní kronika.
• 1906 - budova obecné školy rozšířena přístavbou. Zrušeno mýto, které se vybíralo při silnici na Vsetín - dnešní křižovatka ve středu obce.
• 1918 - předán dopravě železniční betonový most, který se stavěl celou válku (1914 - 1918).
• 15. 6. 1919 - uskutečnily se obecní volby podle nového volebního řádu do obcí.
• 16. 2. 1921 - bylo provedeno sčítání lidu, napočteno 538 osob (253 mužů, 285 žen).
• podzim 1922 - vyměřena trať pro dráhu Vsetín - Bylnice.
• 1924 - zahájena stavba železniční dráhy Horní Lideč - Bylnice.
• 1924 - založena obecní knihovna. Byla umístěna v obecní kanceláři (obec vynakládala ročně na provoz knihovny částku 500 korun, což byl téměř dvojnásobný obnos tehdy stanovený zákonem). Koncem roku 1925 měla knihovna 63 knih.
• 1925 - pod „Dílem" byl otevřen kamenný lom. Byl postaven nový betonový most u pošty.
• 31. 12. 1925 - založena kronika obce. Prvním kronikářem se stal Jan Evangelista Trávníček, řídící učitel. Materiál byl sbírán dle ústního vyprávění a dle dostupných pramenů.
• prosinec 1926 - na tehdejším Poštovním úřadě byl zřízen telefon.
• 21. 12. 1928 - rozjel se první vlak na trati Vsetín - Bylnice.
• 7. 9. 1929 - na památku tisícího výročí smrti sv. Václava rozhodla se obec postavit Jubilejní kapličku. Stavba pokračovala rychle, zhruba byla hotová 28. 9. 1929.
• 1960 - obec Horní Lideč přešla z okresu Gottwaldov do okresu Vsetín.
• 1966 - zahájena výstavba nové základní školy.
• 1968 - základní škola s kapacitou 18 tříd otevřena.
• 1974 - otevřena zvláštní škola v obci.

 
 
 
© 2015 NOWONET media, s.r.o.

 

      Kontakty na obecní úřad