Horní Lideč
oficiální stránky obce

Požár seníku ve Valašských Příkazích

13.10.2017

Hasiči okrsku prověřili své schopnosti při cvičném poplachu

 

V pátek, 6. října v podvečer, se Horní Lidčí a přilehlými obcemi rozezněly sirény a hlášení s voláním hasičů na pomoc. Jednalo se však o prověřovací cvičení hasičského okrsku číslo osm, do kterého bylo zapojeno devět hasičských sborů. JSDHO z Horní Lidče, Lačnova, Študlova, Lidečka, Púlčin, Valašské Senice, Valašských Příkaz, Střelné a Francovy Lhoty, přijížděli postupně na místo požáru. Tím byl pro toto cvičení areál zemědělského družstva Agrofyto ve Valašských Příkazích, konkrétně se jednalo o požár seníku.

První přijely k zásahu jednotky s cisternami z Horní Lidče a Francovy Lhoty, vytvořily útočné proudy za cílem lokalizace místa požáru. Hasiči z Horní Lidče vyprošťovali zraněnou osobu a poskytli první pomoc.  Ostatní jednotky zajišťovaly dálkovou dopravu vody a postupně doplňovaly cisterny", přibližuje postup při cvičení velitel okrsku a zároveň velitel SDH Horní Lideč.

Cvičení mělo za úkol prověřit koordinaci, akceschopnost a odbornou připravenost jednotek SDHO a členů výjezdových jednotek při zdolávání požáru, dojezdové časy jednotek i hasičskou techniku.

Po skončení zásahu, nahlášení lokalizace a likvidace požáru na KOPIS Zlín se závěrečné hodnocení a vytknutí nedostatků uskutečnilo na Hasičské zbrojnici v Horní Lidči za přítomnosti starosty obce Horní Lideč Josefa Tkadlece, velitele HZS Zlínského kraje a stanice Valašské Klobouky Mgr. Jiřího Ovesného a velitele okrsku a SHD Horní Lideč Miroslava Pinky. Závěrečné slovo pak bylo předáno starostovy obce.

Cvičení tohoto typu probíhají v rámci odborné přípravy zhruba jedenkrát ročně. Taktické cvičení je hlášeno dopředu, čili všechny jednotky jsou o něm informovány. V tomto případě se však jednalo o ostrý poplach, o kterém jednotlivé sbory nevěděly. Jak taktická tak prověřovací cvičení probíhají pokaždé v jiné obci okrsku", přibližuje Miroslav Pinka a dodává: „Celkově hodnotím toto cvičení kladně. Prověřen byl při něm jak časový dojezd k místu zásahu, tak i hasičská technika. Nutno dodat, že se zde vyskytly i menší problémy, na jejichž odstranění budou velitelé jednotek pracovat. Závěrem bych chtěl poděkovat paní Ing. Ludmile Mužikovské za poskytnutí prostor k tomuto cvičení.

 

 
 
 
 
© 2015 NOWONET media, s.r.o.

 

 
 

Kontakty na obecní   úřad

Mons. Jan Machač