Horní Lideč
oficiální stránky obce

Šesťáci utužovali kolektiv

16.02.2018

Třídenní seznamovací pobyt absolvovali žáci šestých tříd ZŠ Horní Lideč

 

Letos poprvé se vedení ZŠ Horní Lideč rozhodlo uspořádat pro žáky šestých tříd třídenní pobyt, tzv. Orientační dny. Akce proběhla od 7. - 9. února ve Fryštáku, v Domě Ignáce Stuchlého.

Orientační dny jsou tematické a zážitkové kursy pro třídy. Jsou prostorem, který může pomoci žákům aktivní formou získávat základní orientaci pro život. V doprovodu zkušených pracovníků s mládeží přemýšlejí o svých životních názorech, svobodně se vyjadřují k tématům, která je zajímají, učí se obhájit svůj názor před vrstevníky a zároveň jim naslouchat a respektovat odlišné názory. Témata dnů jsou obsažena i v kompetencích a průřezových tématech výchovy k občanství a základu společenských věd a mohou být specifickým doplněním výuky tohoto vyučovacího předmětu. Napomáhají i výchovnému úsilí pedagogům, kteří při nich vidí své žáky v jiných rolích než ve škole a mají možnost je lépe poznat.

Žáci přicházejí do šestých tříd ZŠ Horní Lideč z okolních škol. V této době se zásadně mění složení kolektivu ve třídách, mladí lidé se neznají a vytváří se jakési „skupinky". Pro některé děti je složité navázat přátelství, velkou roli hrají také předsudky, noví žáci mohou mít problém se prosadit. Tomuto se vedení školy snažilo předejít právě uspořádáním společného pobytu.

Musíme si uvědomit, že žáci šestých tříd tady spolu budou žít ještě další čtyři roky. Budou se denně potkávat. Chtěli jsme jim dát prostor a možnost poznat se navzájem i mimo školu. Byla velká otázka, jak na tento pobyt budou reagovat samy děti. Mohu říci, že jsem z jejich reakcí nadšená, ani jedna nebyla negativní! Splnilo to mé očekávání, akce měla význam a rozhodně v ní budeme pokračovat", sdělila zástupkyně Základní školy v Horní Lidči Mgr. Martina Slováčková.

 

Z reakcí dětí lze snadno vyčíst, že letošní „orientační dny" byly úspěšné.

Tak se mi tam nechtělo! Ale jak se mi nechtělo zpátky!!! Tolik radosti jsem nezažila už dlouho a doufám, že se tam někdy podívám a uvidím Toma a Marťu. Děkuji za všechno!

·Po pobytu mám jiný názor na třídu - lepší! Doma jsem i brečela, že bych se chtěla vrátit zpátky. Jsem moc ráda, že jsem mohla být s tak skvělými lidmi. Aneta, 6. A

Seznámil jsem se s lidmi, se kterými jsem se před tím nebavil. Líbilo se mi, že se celá třída sjednotila. Tímto bych doporučil Fryšták všem. František, 6. B

Fryšták byl úplně nejlepší výlet. Mohla jsem tam poznat naši třídu. Mám teď úplně jiný názor na naši třídu a spolužáky. Měli jsme super vedoucí. Jsem moc ráda, že jsem tam mohla jet. Teď jsme taková dobrá parta. Eliška, 6. A

Měli jsme super lektory. Jídlo bylo jako v restauraci. Nejlepší byla stezka odvahy, chtěla bych tam jet na celý týden. Johana, 6. B

Fotogalerie ZDE

 

 
Na nudu nebyl čas
Všichni si odnesli spoustu nezapomenutelných zážitků
Během pobytu zažili spoustu dobrodružství
Zapojeni byli i třídní učitelé
Šesťáci prožili společný seznamovací pobyt
Nepřízeň počasí byla při hrách vedlejší
Vyzkoušeli si spoustu aktivit
 
 
 
© 2015 NOWONET media, s.r.o.

 

 
 

Kontakty na obecní   úřad

Mons. Jan Machač