Horní Lideč
oficiální stránky obce

Ve speciálních třídách základní školy využívají učitelé metody bazální stimulace

05.09.2018

Nový školní rok 2018/2019 přivítalo v Základní škole v Horní Lidči jedna a třicet dětí. Těšit se mohou nejen na své spolužáky, ale také na nové, zrekonstruované prostory školní družiny.

 

Devatenáct dětí z celkového počtu se momentálně připravuje na praktický život v podmínkách upravených jejich možnostem. Mohou zde prožívat radost z pozitivního hodnocení či výsledků své práce. Po dokončení školní docházky odcházejí většinou na odborná učiliště.

Děti s těžším postižením jsou vzdělávány individuálně ve speciálních třídách základní školy. Tento školní rok je navštěvuje dvanáct žáků. Cílem výuky je pomocí specifických, výchovných, vzdělávacích a rehabilitačních metod, prostředků a forem poskytovat žákům s těžkým zdravotním postižením komplexní péči, vybavit je souborem dovedností, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další vzdělávání či pracovní a sociální uplatnění ve společnosti.

Od roku 2015 je škola jedním ze sta certifikovaných pracovišť Bazální stimulace (BS). BS je koncept, který podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině lidské vnímání. Pojem stimulace můžeme vysvětlit jako nabídku podnětů všude tam, kde žák se zdravotním omezením, nemůže zvládat určité činnosti sám.

Díky konceptu BS se zkvalitnil přístup k dětem se zdravotním omezením. BS prolíná celým dnem, intenzivněji v multisenzorické místnosti, snoezelenu, kde jsou vytvořeny podmínky pro lepší vnímání sebe a okolí. Škola získala certifikaci i na tuto speciálně vybavenou místnost.

Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali kurs Bazální stimulace a nadále se v této oblasti vzdělávají, což přispělo ke zkvalitnění péče o žáky. V červnu 2018 si škola obhájila supervizi (kontrolní audit) a získala tak certifikát na dalších pět let.

 

 

 
Multisenzorická místnost snoezelen
Základní škola Horní Lideč 130
Intenzivní forma bazální stimulace probíhá ve snoezelenu
Učitelé se snaží dětem vytvořit příjemné prostředí pro výuku
 
 
 
© 2015 NOWONET media, s.r.o.

 

 
 

Kontakty na obecní   úřad

Mons. Jan Machač