Horní Lideč
oficiální stránky obce

Z oběti vašeho života vyrostla naše svoboda

03.05.2018

Dne 2.května 1945 byla obec Horní Lideč osvobozena ruskými vojsky. Den poté byly první okamžiky osvobození zkaleny neštěstím, při němž zahynulo pět rumunských vojáků. Ti zemřeli následkem výbuchu při odstraňování min.

Tuto tragédii si dne 3. května připomínáme

 

 

Z pamětí:

Jak uviděli, že se k nim přibližuji, začali křičet a mávat rukama. Porozuměl jsem, že tam nemám chodit. Zůstal jsem stát asi 100 metrů od nich u stohu slámy. Uviděl jsem, že na pasinku kousek od silnice ležel na minovém poli - zabitý rumunský voják. Asi dvanáct vojáků šlo v řadě po minovém poli, měli v rukou asi 3 m dlouhé tyčky na konci okované a těmi píchali do země místo vedle místa a hledali miny. Byl to velice primitivní způsob hledání min. Několik dalších vojáků kopalo hrob zabitému Rumunovi. Dvanáct hledačů min postupovalo k zabitému. Když k němu došli, vzali ho čtyři mužové a nesli na silnici. Ostatní stáli a čekali, až se ti čtyři vrátí. [Když tito čtyři vojáci překračovali příkop, ozvala se strašlivá rána. - doplněno podle původního rukopisu uloženého in Městské muzeum Valašské Klobouky, Archiv, K 21/19] Já jsem honem lehl na stoh slámy a slyšel jsem, jak střepiny narážejí do slámy. Po výbuchu bylo okamžitě ticho a naráz vypukl veliký křik rumunských vojáků. Postavil jsem se zase na původní místo a viděl 4 vojáky na zemi, byli mrtví. Jistě při překračování výkopu šlápl některý na minu, která čtyři nosiče zabila a pátého, už dříve mrtvého, roztrhala na kusy. Zbylí kamarádi posbírali mrtvé, rozšířili hrob a pochovali je na Skřipkově zahradě. Stolař Pechal udělal jednoduché kříže, napsal na ně jména čtyř vojáků - u pátého nebylo možno zjistit, jak se jmenoval, a tak na kříži zůstal nápis: Neznámý voják. Později byl na tomto místě postaven pěkný pomník, který je tam dodnes. Na místě výbuchu byla dlouho jáma asi 70 cm hluboká a 2 m v průměru." Fojtů, Josef: Rumunští vojáci v Horní Lidči, s. 30.

 

 
Památník padlých rumunských vojáků v Horní Lidči
 
 
 
© 2015 NOWONET media, s.r.o.

 

 
 

Kontakty na obecní   úřad

Mons. Jan Machač