Horní Lideč
oficiální stránky obce

Obecní knihovna Horní Lideč

Obecní knihovna byla zřízena roku 1924. Tehdy okresní úřad v Uherském Brodě opět upozornil obce okresu, aby splnily zákonem uloženou povinnost zřídit obecní knihovnu. Obecní zastupitelstvo se usneslo vyhovět povinnosti uložené zákonem a opatřilo čtyřicet pět knih darem a nákupem a nechalo udělat jednoduchou skříň na knihy. Tuto první knihovnu vedl učitel Josef Elgler, kterého v roce 1928 vystřídal řídící učitel Jan Evangelista Trávníček. Ten rozdělil knihovnu na část beletristickou a část naučnou a zavedl první seznamy knih.

Dnes se knihovna nachází ve středu obce v příjemných a dostatečně velkých prostorách. Knihovní fond, který je průběžně aktualizován a doplňován, tvoří asi dvanáct tisíc svazků všech žánrů včetně Ottova slovníku naučného. Jednotlivé tituly mohou čtenáři vyhledávat prostřednictvím elektronického katalogu naší knihovny nebo souborného katalogu knihoven okresu Vsetín. K dispozici je také česká národní bibliografie, kterou vytváří Národní knihovna. Knihovna v Horní Lidči je pověřená výkonem regionálních funkcí pro šest okolních neprofesionálních knihoven ve Francové Lhotě, Valašské Senici, Střelné, Lidečku, Študlově a Lačnově.

V roce 2001 získala naše knihovna dvě významná ocenění, krajské i celostátní: NEJLEPŠÍ KNIHOVNA Zlínského kraje a KNIHOVNA ROKU 2001.

V roce 2012 titul KNIHOVNA OKRESU VSETÍN.

V roce 2014 KNIHOVNA ROKU v základní kategorii.

Aktuální informace o knihovně a dění v ní můžete získat na webových stránkách www.knihovnahornilidec.cz

 
 
 
 
© 2015 NOWONET media, s.r.o.

 

 
 

Kontakty na obecní   úřad

Mons. Jan Machač