Horní Lideč
oficiální stránky obce

Projekt Trezor přírody

TREZOR PŘÍRODY

Kód ITMS 2014+ :      304031C928

Operační program:     Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Prioritní osa:               2 Kvalitní životní prostředí

Specifický cíl:              2.1 - Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního

                                            dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního

                                            regionu

Vedoucí partner projektu:                     Obec Horní Lideč

Hlavní přeshraniční partner projektu:      Obec Dohňany

Doba realizace projektu :                      1.11. 2016 - 31.1. 2020

Výše finančního příspěvku :                  2 171 965,20 EUR

Řídící orgán:   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  Slovenskej republiky

 

Cílem projektu je zvýšení atraktivnosti, zhodnocení a uchování přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky příhraničního území na československé hranici, na unikátní spojnici 4 chráněných krajinných oblastí -  Beskydy,  Bílé Karpaty,  Biele Karpaty,  Kysuce.

Tento cíl bude dosažen inovativním a netradičním způsobem. Využitím nejmodernějších multimediálních a interaktivních technologií  bude vytvořen jedinečný a mimořádný produkt „TREZOR PŘÍRODY" určený k prezentaci a podpoře zachování přírodního dědictví území. Hlavní ideou projektu je srozumitelnou formou seznamovat návštěvníky s přírodou a člověkem v území 4 CHKO, umožnit netradiční formou s využitím moderních technologií vzdělávání návštěvníků směrem k ochraně přírody jako nejcennějšího dědictví člověka, soustředit maximální možnou míru informací o území.

Výstupem projektu bude nový jedinečný turistický a edukativní produkt. V  Trezoru přírody v Horní Lidči návštěvník získá ucelené informace o přírodě a přírodním bohatství v příhraničním území 4 CHKO. Formou velkoplošné prostorové projekce se návštěvník pocitově virtuálně přenese do tzv. reálného prostředí přírody (území přírodních památek). V interaktivním multimediálním prostoru návštěvník získá konkrétní informace, které si bude moci sám pomocí moderních technologií vyhledat. V Doteku přírody v Dohňanech si bude moci na přírodu sáhnout (smyslové vnímání přírody hmatem, sluchem). Výstupy projektu ovlivní především pohled a chování obyvatel k přírodě, tedy k místu, kde žijí a kde tráví svůj volný čas. Obyvatelům se zvýší kvalita života v místě, kde bydlí, rozšíří se jejich možnosti trávení volného času. Získají nové informace o historii osídlení svého kraje, soužití člověka s přírodou, o výjimečných přírodních památkách a přírodním dědictví. Projekt tak napomůže k udržitelnému rozvoji života v česko-slovenském příhraničí.

 

Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika

 

 

 

 

 
 
 
 
© 2015 NOWONET media, s.r.o.

 

 
 

Kontakty na obecní   úřad

Mons. Jan Machač