Horní Lideč
oficiální stránky obce

Upozornění pro poplatníky daně z nemovitých věcí

V souvislosti se změnami v katastru nemovitostí, které provedl v součinnosti s jejich vlastníky Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, upozorňujeme dotčené vlastníky, že jim vzniká povinnost v období od 01.01. do 31.01.2019 podat úplné nebo dílčí daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Toto upozornění je i součástí zasílaných Oznámení o provedení zápisu, které těmto vlastníkům zasílalo v průběhu roku 2018 Katastrální pracoviště Vsetín. Daňové formuláře i s pokyny k jejich vyplnění jsou k dispozici v tištěné podobě na každém Územním pracovišti finančního úřadu, případně jsou dostupné i na internetových stránka www.financnisprava.cz v sekci Daňové tiskopisy. Podání je možno učinit osobně taktéž na kterémkoliv Územním pracovišti FÚ, nebo jej lze učinit i elektronicky na www.daneelektronicky.cz

Bližší informace k podávání daňových přiznání můžete získat na Finančním úřadu pro Zlínský kraj, Územním pracovišti ve Vsetíně. Případně lze i využít telefonický kontakt na podatelnu územního pracoviště (+420 571 495 111), kde Vás přepojí na pracovníky majetkového oddělení FÚ Vsetín.   

 

 
 
 
 
© 2015 NOWONET media, s.r.o.

 

 
 

Kontakty na obecní   úřad

Mons. Jan Machač