Horní Lideč
oficiální stránky obce

Základní škola Horní Lideč

O škole:

•    Školu zastupuje ve funkci ředitele Mgr. Gabriela Daňková a ve funkci zástupkyně ředitele Mgr. Martina Slováčková.
•    Zřizovatelem školy je obec Horní Lideč
•    Základní škola poskytuje základní vzdělání.
•    Směřuje k naplnění klíčových kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
•    Základní škola Horní Lideč, okres Vsetín, je úplná škola s devíti postupnými ročníky.
•    Na prvním stupni je zpravidla po jedné třídě v ročníku, na druhém stupni po dvou nebo třech paralelních třídách v ročníku.
•    Kapacita školy je 515 žáků.
•    Budova základní školy se nachází ve vesnici.
•    Je situována do klidného prostředí, částečně vzdáleného od hlavní silnice.
•    Založení školy je datováno k 1. září 1968.


Vybavení školy:


•    Okolí školy skýtá velmi dobré možnosti pro činnost školní družiny a školního klubu i pro tělesnou výchovu.
•    Škola disponuje jednou tělocvičnou a nově zbudovaným sportovním areálem s tartanovou dráhou, fotbalovým hřištěm, volejbalovým hřištěm a asfaltovým hřištěm, na němž je žákům v zimě umožněno bruslení.
•    Budova školy je tvořena pěti pavilony.
•    Ve škole je zřízena počítačová učebna s přístupem na internet, dále 2 multimediální učebny cizích jazyků, odborná učebna fyziky a chemie, přírodopisu, zeměpisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, náboženství.
•    Dataprojektory je vybaveno šest tříd 1. stupně a dvě třídy 2. stupně, dále je dataprojektorem vybavena odborná učebna zeměpisu, přírodopisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, učebna fyziky a chemie a školní knihovna. Vybavení dataprojektory se uvažuje postupně taky v dalších třídách.
•    Internetovým připojením je vybavena celá budova 1. stupně a dvě třídy 2. stupně.
•    Ve škole je zřízeno wifi připojení.
•    Učebny cizích jazyků jsou vybavené dataprojektorem a poslechovým zařízením.
•    Dále je k dispozici školní zahrada pro výuku pěstitelských prací a školní kuchyňka.
•    Žáci mají možnost navštěvovat školní knihovnu, která je umístěna v interaktivní učebně.
•    Ve školní budově je výdejna obědů s jídelnou.
•    Provozujeme školní družinu pro žáky 1.-3. třídy a školní klub pro žáky ostatních tříd.
•    Školní družina i školní klub disponují bohatou nabídkou odpoledních volnočasových aktivit.
•    V budově, kde se nachází školní družina a školní klub, mají žáci možnost pod ZUŠ Vsetín navštěvovat výuku hry na hudební nástroje.
•    Pro rekreaci o velkých přestávkách, ale i odpolední čas dětí, slouží dvě venkovní atria.
•    Občerstvení, možnost svačin a hlavně pitný režim zajišťuje bufet.
•    V areálu školy se rovněž nachází posilovna s relaxačním centrem.

 

Další informace o hornolidečské základní škole naleznete na webových stránkách www.zshornilidec.cz

Kontaktní údaje:

Základní škola Horní Lideč
Horní Lideč 200
756 12 Horní Lideč

Sekretariát - spojovatelna:

Ing. Jarmila Vlčková, Marie Vlčková, 571 447 316

Ředitel:

Mgr. Gabriela Daňková, tel. 571 422 033, 702 008 833, e-mail: skola.dankova@seznam.cz

Zástupce ředitele:

Mgr. Martina Slováčková, tel. 571 422 031, 737 720 589, e-mail: zs.hornilidec@seznam.cz

Výchovný poradce:

Mgr. Ivana Plátková, tel. 571 422 032, e-mail: zs.hornilidec@seznam.cz

Školní družina:

Petra Haspalová, tel. 739 491 975

Školní klub:

Marie Trčková, tel.: 605 509 687

Vedoucí školní kuchyně:

Bc. Jana Kovalčíková, tel. 571 447 329, 605 063 898

 

 
 
 
 
© 2015 NOWONET media, s.r.o.

 

 
 

Kontakty na obecní   úřad

Mons. Jan Machač