Horní Lideč
oficiální stránky obce

Základní škola Horní Lideč 130

Škola poskytuje výchovu a vzdělání žákům mentálně postiženým, kteří se pro své postižení nemohou s úspěchem vzdělávat v základní škole. Pro žáky s těžším postižením jsou ve škole zřízeny třídy speciální školy. Od 1. října 2012 zahájila činnost školní družina, kterou navštěvují žáci prvního stupně.

Škola je umístěna ve dvou budovách, které původně sloužily jako německé obytné objekty a později jako základní devítiletá škola. Jedná se o typickou malotřídní školu s regionální působností a kapacitou padesáti žáků. Obec darovala škole přilehlé pozemky, které slouží jako hřiště, zahrada a školní pozemek. Učitelský sbor tvoří v současné době osm pedagogických pracovníků, převážně s aprobací speciální pedagogiky. U dětí s těžkým zdravotním postižením pracují tři asistenti pedagoga. Díky učitelům a jejich aktivnímu sebevzdělávání jsou již několik let zejména v nižších ročnících s úspěchem uplatňovány alternativní metody výuky. Tuto skutečnost pozitivně hodnotí nejen učitelé, ale i rodiče a v neposlední řadě sami žáci. Klasifikace je v prvním až pátém ročníku prováděna slovním hodnocením.

Škola zahájila svou činnost 1. září 1969, od 1. ledna 1993 je právním subjektem hospodařícím jako příspěvková organizace. Kromě učeben, sborovny a ředitelny patří k vybavení školy také školní dílny, žákovská knihovna a cvičná kuchyň. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v únoru 2008, vznikly v suterénech školy nové prostory, které umožnily výrazně zkvalitnit výuku a rozšířily možnosti pro volnočasové aktivity. V suterénech se nachází rehabilitační místnosti a smyslové místnosti, keramická dílna, šatny a další prostory. Byly rovněž vybudovány bezbariérové vstupy do školních budov. Škola však nemá vlastní tělocvičnu a proto pro potřeby tělesné výchovy využívá tělocvičnu místní základní školy a sportovní areál TJ Horní Lideč. I za stávajících skromných podmínek dosahuje škola výborných výsledků ve sportovních soutěžích pořádaných v rámci okresu a kraje pro žáky praktických škol.

Škola také pořádá pravidelné akce turistického a sportovního charakteru, lyžařské a plavecké kurzy, časté jsou rovněž kulturní akce. Značná část těchto akcí je hrazena z nadačního fondu, který vznikl v roce 2000 přeměnou z původní nadace.

Žáci, kteří končí školní docházku na naší škole, odcházejí do odborných učilišť, zejména na Vsetín nebo do Valašských Klobouk. Chlapci si nejčastěji volí obor zedník, malíř, kuchař, truhlář, zámečník. U dívek jsou to učební obory kuchařka, cukrářka, pečovatelka a prodavačské práce.

Naším cílem je příprava dětí pro praktický život v podmínkách upravených jejich možnostem tak, aby se staly platnými členy naší společnosti. Na rozdíl od základní školy, která by byla nad jejich možnosti, zde mohou prožívat radost z pozitivního hodnocení či výsledků své práce.

 

Adresa:

Základní škola praktická Horní Lideč

Horní Lideč 130

75612 Horní Lideč

Telefon:

+420 571 447 319
+420 739 314 706
+420 739 314 709

Email:

zsphornilidec@seznam.cz

 

Ředitel školy:

Mgr. Karel Barvík, telefon: 571 447 319

Zástupce ředitele školy:

PaedDr. Jana Trávníčková, telefon: 739 314 706

 

 

 
Družina
Jedna z budova Základní školy Horní Lideč 130
Speciální třída
Učebna
 
 
 
© 2015 NOWONET media, s.r.o.

 

 
 

Kontakty na obecní   úřad

Mons. Jan Machač